Välj ett distrikt

Skapa träff

Vänligen svara vår spamfråga då vi haft problem med spam i detta formulär

Håll in CTRL-knappen så kan du välja flera kategorier.
Obs, vissa kategorier syns inte då de endast kan skrivas till av appen i dagsläget.

Information om träffen

Fyll i alla uppgifter. Skriv kortfattad information om träffen.

Måste anges exakt, t.ex 2020-10-29 16:00 (samma format för fältet slutar)
Måste även ange http(s)://

Platsen adress & publik information


GPS-koordinater (WGS 84 decimal)

Måste anges för att synas i appen. Formatet ska vara i WGS 84 decimal t.ex 60.47213, 15.44523.


Bifoga bild / dokument

Du kan ladda upp 1 eller flera bilder till denna plats.

Endast JPG, GIF eller PNG, max 5 MB
Endast PDF, max 5 MB st

Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter

OBS! Ovanstående uppgifter är dina kontaktuppgifter som uppgiftslämnare och publiceras INTE utåt. Dessa är för att SMC ska kunna nå dig.