Välj ett distrikt

Skapa plats / rabatt

Vänligen svara vår spamfråga då vi haft problem med spam i detta formulär

Håll in CTRL-knappen så kan du välja flera kategorier.
Obs, vissa kategorier syns inte då de endast kan skrivas till av appen i dagsläget.

Information om platsen

Fyll i uppgifter om platsen, fyll gärna i allt om möjligt.

Måste även ange http(s)://

Platsens adress & publik information


GPS-koordinater (WGS 84 decimal)

Måste anges för att synas i appen. Formatet ska vara i WGS 84 decimal t.ex 60.472114, 15.445172


Ange specifika rabatter

Skriv ut om det är i % eller i kronor, t.ex: 20 kr eller 20%.


Bifoga bild / dokument

Du kan ladda upp 1 eller flera bilder till denna plats.

Endast JPG, GIF eller PNG, max 5 MB
Endast PDF, max 5 MB st

Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter

OBS! Ovanstående uppgifter är dina kontaktuppgifter som uppgiftslämnare och publiceras INTE utåt. Dessa är för att SMC ska kunna nå dig.