Välj ett distrikt
Logga in för att ladda ner GPX

Uppsala-Märsta-Kinnsta-Uppsala

Vägtyp Blandat underlag

I närheten (50 km) av rutten visas platser och träffar av intresse. Du kan klicka på dessa och läsa mer.